HRVATSKA INFO

Zemljopisni položaj
Hrvatska zauzima najveći dio istočne obale Jadranskog mora kao dijela Sredozemlja najdublje uvučenog u europsko kopno. Na Hrvatsku se odnosi i glavnina ukupne jadranske obale s gotovo svim otocima. Uski gorski pojas Dinarida odvaja njezin sredozemni dio od srednjoeuropskoga kontinentalnog dijela, koji se pruža od krajnjih istočnih obronaka Alpa na sjeverozapadu do obala Dunava na istoku, obuhvaćajući južni dio plodne Panonske nizine.

Površina
Kopneni dio iznosi 56 594 km2, a površina obalnog mora iznosi 31 479 km2.

Naseljenost
Hrvatska ima 4 284 889 stanovnika.

Nacionalni sastav
Većinu stanovništva čine Hrvati, a najbrojnije su manjine Srbi, Bošnjaci, Talijani, Albanci, Romi, Mađari, Slovenci i Česi.

Državno uređenje
Hrvatska je višestranačka parlamentarna republika.

Glavni grad
Zagreb je sa 790 017 stanovnika gospodarsko, prometno, kulturno i akademsko središte zemlje.

Duljina morske obale
Hrvatska obala duga je 6278 km, od čega 1880 km otpada na kopnenu obalu, a 4398 km na otoke, otočiće i hridi.

Broj otoka, otočića, hridi i grebena
Hrvatska ima ukupno 1244 otoka, otočića i hridi. Najveći su otoci Krk i Cres.
Naseljeno je 47 otoka.

Najviši vrh
Dinara – 1831 metara nad morem.

Klima
U Hrvatskoj postoje tri klimatske zone: u nizinama unutrašnjosti prevladava umjerena kontinentalna klima, na visinama iznad 1200 m planinska, a uzduž jadranske obale primorska klima s mnogo sunčanih dana. Odlikuju je
suha i vruća ljeta te blage i vlažne zime. Prosječna siječanjska temperatura zraka ravničarskog dijela kontinentalne Hrvatske iznosi od –2 °C do 0 °C, a nešto hladnija, do –6 °C, temperatura je kontinentalnoga gorja i planinske
Hrvatske. Temperatura zraka u siječnju na obali Istre i u kvarnerskom primorju iznosi od 4 °C do 5 °C, dok je dalmatinska obala toplija, do 6 °C.
U unutrašnjosti Istre i dalmatinskome zaleđu siječanjske su temperature niže od onih na obali, od 2 °C do 4 °C. Prosječna srpanjska temperatura zraka kontinentalne Hrvatske iznosi od 20 °C do 22 °C, a u kontinentalnom je gorju nešto niža, do 15 °C. Osvježenje se ljeti lako pronalazi u planinskoj Hrvatskoj, na visinama iznad 700 m, gdje su prosječne temperature u srpnju niže od 18 °C. Obala Istre i kvarnerskog primorja u srpnju je topla, od 22 °C do 24 °C.
Temperature zraka južnije, u Dalmaciji, iznose od 24 °C do 26 °C na obali i u dolini Neretve, a u zaleđu su nešto niže, do 24 °C. Prosječne temperature mora zimi iznose 12 °C, a ljeti 25 °C.

Novac
Službena valuta u Hrvatskoj jest kuna.(1 kuna = 100 lipa).
Strana valuta mijenja se u bankama, mjenjačnicama, poštanskim uredima i u većini turističkih agencija, hotela i kampova. Kreditnim karticama (Eurocard/Mastercard, Visa, American Express i Diners) može se plaćati u gotovo svim hotelima, marinama, restoranima i trgovinama, a novac se može podignuti i na bankomatima.